Reklamace/vrácení zboží

Publikováno 28.07.2023

 

konečně jste obdrželi svůj balíček s překvapením pro malého-rozbalíte ho a není to ono, co jste si mysleli. Důvodů může být spousty, ale Vy nemusíte truchlit protože


NAŠE SPOLEČNOST CHCE MÍT JEN SPOKOJENÉ ZÁKAZNÍKY, TAKŽE MÁTE NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ 14 DNÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ 30 DNŮ 

  ... které začínají běžet následující kalendářní den po převzetí posledního zboží z objednávky. 
 

Odstoupení od kupní smlouvy nám zašlete písemně na e-mail: info@toysimply.cz a musí být doručeno nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty. Zboží stačí, když zašlete neprodleně poté. Pokud zboží odesíláte sami, tak pouze jako balík bez dobírky na adresu toySimply s.r.o., Pomezí 300, 569 71 Pomezí. 

Jak rychle jej odešlete, tak rychle Vám dojde platba zpět a to nejpozději do 14-ti dnů od jeho doručení. 

Pokud zboží nestihnete vrátit, máte u nás stále možnost jej do 30 dnů od doručení bezplatně vyměnit. 

 

Zboží MŮŽETE ROZBALIT 

Zboží můžete rozbalit i "použít" a přesto jej můžete vrátit. Výjimku tvoří např. hygienicky balené zboží, audio a video nosiče, atd. (níže podrobně rozepsáno). Asi by se vám nelíbilo obdržet zrovna tohle zboží "použité" ;)

1.  Zboží můžete vrátit i "použité", přesto jej prosím uveďte do původního stavu, abyste tak předešli případnému přiměřenému snížení vracené částky o náklady na jeho uvedení do původního stavu. Zkrátka nám jej zašlete tak, jak byste jej byli ochotni sami bez námitek koupit za nové.Určitě by se Vám nelíbilo, kdyby zboží přišlo v roztrhané krabici, ušpiněné, bez návodu, nebo jevící jiné známky užívání či poškození.

2.  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, přes to za to budeme nejraději, když jej zašlete v původním obalu včetně výplně. Obal sice není předmětem koupě, přesto však máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů na uvedení věci do původního stavu, aby bylo opět prodejné.Náklady na uvedení do původního stavu posuzujeme individuálně a jako takové vám mohou být naúčtovány a započteny s částkou za vracené zboží. 

Myslete tedy prosím na to, že v obou případech máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží od původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Čím kompletnější zboží vrátíte, tím méně škody nám způsobíte a tím také větší "šance", že obdržíte zpět celou kupní cenu. Pamatujte prosím na to, že zboží potřebujeme dále prodat. 

náklady na vrácení zboží zpět si hradíte sami, od nás obdržíte následující platby ...
   

 • Peněžní prostředky vrátíme nejpozději do 10 - ti kalendářních dnů od obdržení vráceného zboží, snažíme se však co nejdříve je to možné :)
 • Vrácena Vám tedy bude cena zboží a náklady na dopravu, pak-li že jste je hradili. Pokud jste od nás měli dopravu zboží zdarma, jste bez nároku úhrady dopravy.
 • Cena dopravného (náklady na dodání zboží) bude vrácena odpovídající nejlevnějšímu způsobu námi nabízeného dodání zboží přepravcem (byť jste případně zvolili jiný než nejlevnější způsob).
 • Poplatek za formu platby (např. dobírka) se nevrací, byla to vaše volba platby s příplatkem. Nabízíme i formu platby bez příplatku.

   

kam a jak zaslat


Zboží zabalte tak, aby neutrpělo přepravou, tzn. nejlépe do krabice s adekvátní výplní, ideálně v obalu, ve kterém jsme zaslali k Vám. Pokud budete balit do obálky či nějaké fólie, prosíme o zvážení, zda je toto zabalení k povaze věci  i jejímu výrobnímu obalu adekvátní.  Balíček pojistěte na jeho hodnotu, přibalte níže uvedený formulář  a kopii dokladu (naleznete jako přílohu v našem mailu o odeslání zásilky). Pokud nebudete chtít využít formuláře, požádáme o zaslání kopie dokladu na jehož zadní stranu uvedete odstoupení od smlouvy či žádost na výměnu, vypíšete zboží kterého se to týká, uvedete číslo účtu, kam máme částku vrátit, či zboží, za nějž máme vyměnit a podepíšete se.

Pokud zboží odesíláte sami, tak pouze jako balík bez dobírky na adresu toySimply s.r.o., Pomezí 300, 569 71 Pomezí.

Pokud ale vyplníte formulář a pošlete ho na adresu info@toysimply.cz s požadavek na vyzvednutí zásilky, tak vše zajistíme my a na Vás zůstane dostatečné zabalené zboží dle výše uvedeného. 

 

formulář PRO VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Nelze mimo jiné vrátit zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Viz. níže celé znění:
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

 

 

VŠE DLE JEDNOTLIVÝCH § NALEZNETE V  

OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH